Chào mừng bạn đến với Glow Up Mini Golf!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh nào trên trang web này, bạn (người dùng/khách hàng) thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định của các điều khoản này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Mọi thông tin, hình ảnh, nội dung đăng tải trên trang đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng cách truy cập trang web https: //glowup.vn/ và sử dụng dịch vụ. Bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Các thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người dùng” bên dưới gọi chung là người dùng dịch vụ.

Chúng tôi thực hiện các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư này theo luật hiện hành và không có nội dung nào trong tài liệu này sẽ can thiệp vào các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bằng cách sử dụng dịch vụ của Glow Up, điều này có nghĩa là bạn đồng ý chấp nhận và tôn trọng các điều kiện được nêu dưới đây:
– Tuân thủ quy định pháp luật
– Tuân thủ Tôn trọng hợp đồng đã ký kết
– Tuân thủ các quy định của pháp luật quy định của các điều khoản này
– Mọi tranh chấp có thể phát sinh sẽ được hai bên giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Glow Up cho phép người dùng xem, trích xuất thông tin từ trang web (in, tải xuống, chuyển tiếp,…) hoặc chia sẻ với người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Bạn đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web Glow Up; Không can thiệp hoặc ảnh hưởng đến việc sử dụng Trang web của người dùng khác; Không can thiệp vào quá trình vận hành và quản lý website Glow Up.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Glow Up và/hoặc các đối tác của Glow Up không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng thông tin trên Trang web vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn không hài lòng với thông tin trên Trang web hoặc với các điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Trang web này, phương pháp duy nhất bạn nên áp dụng là chấm dứt quyền truy cập/sử dụng thông tin trên Trang web.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GLOW UP

Glow Up có quyền sửa đổi và/hoặc chấm dứt nội dung, chức năng của toàn bộ hoặc một phần Trang web mà không cần thông báo cho người dùng.

Glow Up có quyền thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ và ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Trang web.

Khi sử dụng Trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài tầm kiểm soát của Glow Up.

Theo đó, Glow Up không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hoặc gián đoạn nào của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng Trang web.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và số điện thoại của người dùng Trang web (do người dùng tự nguyện cung cấp dưới các hình thức khác) có thể được sử dụng nội bộ nhằm mục đích cải thiện sản phẩm và dịch vụ Glow Up.

Glow Up cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản từ các đơn vị điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi đó, Glow Up sẽ thông báo cho người dùng bằng văn bản.

Bạn phải biết và đảm bảo rằng thông tin và tài liệu bạn gửi thuộc quyền sử dụng của bạn; Điều này có nghĩa là Glow Up sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Glow Up có quyền từ chối một số thông tin và tài liệu nhất định mà bạn gửi mà không cần đưa ra lý do.

5. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đôi khi, chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo.

Những thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải lên website https://glowup.vn/

Nếu bạn tiếp tục truy cập https://glowup.vn/ hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng tải, bạn đã chấp nhận những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Sự vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bởi tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Glow Up luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ phần nào của trang web này có thể vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông Glow Up.

Thông báo này và mọi Điều khoản sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Glow Up và bạn liên quan đến việc sử dụng thông tin trên Trang web.

Glow Up có thể điều chỉnh nội dung của thông báo này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trang web.

Bạn nên truy cập Trang web thường xuyên để theo dõi các quy định ràng buộc này trong quá trình sử dụng.