Tại Glow Up Mini Golf, chúng tôi hiểu rằng kế hoạch của bạn có thể thay đổi. Chính sách hủy booking của chúng tôi được thiết kế để linh hoạt nhất có thể, đồng thời đảm bảo rằng chúng tôi có thể quản lý lịch trình và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng.

Hủy Booking Trước 24 Giờ

  • Khách hàng có thể hủy booking mà không mất phí nếu hủy trước ít nhất 24 giờ so với thời gian đã đặt.
  • Hoàn tiền đầy đủ sẽ được thực hiện qua phương thức thanh toán ban đầu.

Hủy Booking Trong Vòng 24 Giờ

  • Nếu hủy booking trong vòng 24 giờ trước thời gian đã đặt, chúng tôi sẽ thu phí hủy là 50% giá trị booking.
  • Số tiền còn lại sẽ được hoàn lại qua phương thức thanh toán ban đầu.

Hủy Booking Sau Thời Gian Đặt

  • Hủy booking sau thời gian đã đặt không được hoàn tiền.
  • Trong trường hợp đặc biệt, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thảo luận về các giải pháp khả dụng.

Thay Đổi Booking

  • Khách hàng có thể thay đổi thời gian booking mà không mất phí nếu thay đổi trước ít nhất 24 giờ so với thời gian đã đặt.
  • Thay đổi sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể yêu cầu phí bổ sung nếu giá của thời gian mới cao hơn.

Liên Hệ

  • Để hủy hoặc thay đổi booking, vui lòng liên hệ qua email [FINANCEDDG2020@GMAIL.COM] hoặc gọi điện thoại đến số 0903689968.

Chúng tôi mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và sẽ hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp có thể. Cảm ơn bạn đã chọn Glow Up Mini Golf!