Glow Up Mini Golf cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người truy cập website. Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên website.
 • Đặt lịch chơi Mini Golf.
 • Liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ.

Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

 • Xác nhận đặt lịch và gửi thông tin cần thiết.
 • Cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
 • Gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật từ Glow Up Mini Golf.

Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập không được phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Có sự đồng ý của bạn.
 • Cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.
 • Yêu cầu từ cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Quyền Của Bạn

Bạn có quyền:

 • Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình.
 • Yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân.
 • Từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website này.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [FINANCEDDG2020@GMAIL.COM]